A CatarrojaAssociacions

AFAC demana col·laboració per al concurs La Veu del Pacient

Redacció BIM

AFAC ha comunicat la seua participació en el concurs La Voz del Paciente, organitzat per Laboratoris Cinfa, al qual ha presentat el projecte Programa d’estimulació cognitiva per a persones amb deteriorament cognitiu moderat.

Este programa es basa en la teràpia no farmacològica d’estimulació cognitiva, el qual potencia les capacitats i les habilitats cognitives preservades i retarda el procés de deteriorament cognitiu.

La realització d’este tipus d’activitat suposa l‟activació de la neuroplasticitat, és a dir, la resposta que dóna el cervell per adaptar-se a les noves situacions i restablir l’equilibri alterat després d‟una lesió. Es tracta de potenciar la memòria i altres aspectes cognitius com l’atenció i la concentració, el llenguatge, el càlcul, la percepció, les funcions executives i les activitats de la vida diària, a més de l’aspecte físic i social.

El seu objectiu és millorar l’afectivitat, potenciar la independència a la vida quotidiana i incrementar la qualitat de vida d’este col·lectiu.

La Voz del Paciente és una iniciativa solidària que Cinfa organitza des del 2019, i que compta amb un doble objectiu: per una banda, donar a conèixer la realitat amb què conviuen molts pacients i visibilitzar la tasca silenciosa de les associacions que els acompanyen. I, de l’altra, donar suport a aquestes entitats de pacients mitjançant ajuts econòmics, perquè puguin dur a terme els seus projectes de millora de la qualitat de vida de centenars de persones, ja sigui a nivell físic, psicològic o emocional.

Related Articles

Back to top button